Artykuł archiwalny

drukuj

2009-01-23 10:17:47

Informacje ogólne


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U., nr. 64, poz. 565 z 2005 r.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr. 200, poz. 1651 z 2005 r. pragniemy poinformować, iż Urząd Gminy w Kadzidle uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PRZESYŁANIEM DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ŻE ABY MÓC ZAŁOŻYĆ KONTO I WYSYŁAĆ DOKUMENTY NIEZBĘDNY JEST TZW. PODPIS ELEKTRONICZNY.

>> Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w KadzidleURZĄD GMINY KADZIDŁO

07-420 Kadzidło

ul. Targowa 4

województwo mazowieckie

powiat ostrołęckiNIP Urzędu Gminy w Kadzidle: 758-11-03-980

REGON Urzędu Gminy w Kadzidle: 000541693

NIP Gminy Kadzidło: 758-21-57-110

REGON Gminy Kadzidło: 550668195


Kontakt:


tel. (Wójt): (29) 761.80.78

tel. (USC): (29) 761.83.56

tel./fax: (29) 761.80.16

tel./fax: (29) 761.80.42

tel./fax: (29) 761.80.67

tel./fax: (29) 761.89.65


E-mail:


Urząd: gmina@kadzidlo.pl

Wójt: dariusz.lukaszewski1@wp.pl;

Sekretarz: sekretarz@kadzidlo.pl

Księgowość: finanse@kadzidlo.pl

Urząd Stanu Cywilnego: usc@kadzidlo.pl

Rada Gminy: radagminy@kadzidlo.pl

OSP: osp@kadzidlo.pl

Inwestycje: inwestycje@kadzidlo.pl

Kadry: kadry@kadzidlo.pl

Podatki: mp@kadzidlo.pl

Drogi: drogi@kadzidlo.pl

Działalność gospodarcza: mrozh@op.pl

Nieruchomości: nieruchomosci@kadzidlo.pl

Prawo, administracja: g.raczkowski@kadzidlo.plGodziny przyjęć:

Wójt przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00

Sekretarz przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00


Numery kont:


Bank Spółdzielczy w Kadzidle: 66 8916 0002 0000 0912 2000 0010


IBAN: 66 8916 0002 0000 0912 2000 0010


SWIFT: MBREPLPWSerdecznie zapraszamy do korzystania ze stron Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kadzidło.
 
Zapraszamy również na:
http://www.kadzidlo.plSzanowni Państwo!
Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1).


Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Zgodnie z art. 6, pkt. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega "treść i postać dokumentów urzędowych".


W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kadzidło udostępniana jest treść dokumentów urzędowych, a w miarę możliwości także postać.


Interesant ma możliwość wglądu do oryginalnych dokumentów, których treść zamieszczono w BIP-ie na miejscu, w Urzędzie Gminy w Kadzidło.


Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące (art. 13, ust.2).

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a):
Data powstania: 23.01.2009 09:17
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2009 10:08
Liczba wyświetleń: 63754

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacje ogólne 25.08.2009 07:57 Sylwester Marchewka
2 Kontakt 25.08.2009 07:57 Sylwester Marchewka
3 Kontakt 03.02.2009 19:06 Sylwester Marchewka
4 Kontakt 31.01.2009 19:55 Sylwester Marchewka
5 Kontakt 31.01.2009 19:42 Sylwester Marchewka
6 Kontakt 31.01.2009 19:40 Sylwester Marchewka
7 Kontakt 31.01.2009 19:39 Sylwester Marchewka
8 Kontakt 31.01.2009 19:35 Sylwester Marchewka
9 Kontakt 31.01.2009 19:31 Sylwester Marchewka
10 Kontakt 31.01.2009 19:26 Sylwester Marchewka
11 Kontakt 31.01.2009 19:22 Sylwester Marchewka
12 Kontakt 31.01.2009 19:18 Sylwester Marchewka
13 Kontakt 31.01.2009 19:15 Sylwester Marchewka
14 Kontakt 31.01.2009 19:11 Sylwester Marchewka
15 Kontakt 31.01.2009 19:11 Sylwester Marchewka
16 Kontakt 31.01.2009 19:10 Sylwester Marchewka
17 Kontakt 31.01.2009 19:09 Sylwester Marchewka
18 Kontakt 26.01.2009 11:01 Sylwester Marchewka
19 Kontakt 26.01.2009 11:00 Sylwester Marchewka
20 Kontakt 26.01.2009 11:00 Sylwester Marchewka
21 Dane teleadresowe 26.01.2009 10:50 Sylwester Marchewka
22 Dane teleadresowe 23.01.2009 09:17