drukuj

2009-01-31 22:22:44

ZGKiM Sp. z o.o.


Spółką prawa handlowego na terenie gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą w Kadzidle, przy ul. Targowej 4.

Uchwałą Nr XIX/187/2000 Rada Gminy w Kadzidle w dniu 29 listopada 2000 r. podjęła decyzję o przekształceniu dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę prawa handlowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Na tej podstawie w dniu 4 marca 2002 r. sporządzony został akt notarialny ? dotychczasowy zakład budżetowy został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem działań spółki jest świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności:

 1. zarządzanie lokalami komunalnymi i ich eksploatacja,
 2. remonty i modernizacja lokali komunalnych,
 3. zaopatrzenie Gminy w wodę,
 4. eksploatacja i konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 5. odbiór ścieków komunalnych i przemysłowych,
 6. eksploatacja i konserwacja urządzeń oczyszczalni ścieków,
 7. wywóz i unieszkodliwienie nieczystości stałych i płynnych,
 8. oczyszczanie ulic, placów i chodników,
 9. eksploatacja wysypiska śmieci,
 10. budowa i remonty dróg i ulic,
 11. usługi remontowo-budowlane.

Jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina Kadzidło.

Władzami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników wykonuje Wójt Gminy Kadzidło.

Prezesem Zarządu jest Adam BIAŁOBRZESKI

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 31.01.2009 21:22
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2009 21:31
Liczba wyświetleń: 9025

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZGKiM Sp. z o.o. 31.01.2009 21:24 Sylwester Marchewka
2 ZGKiM Sp. z o.o.l 31.01.2009 21:23 Sylwester Marchewka
3 ZGKiM Sp. z o.o.l 31.01.2009 21:22 Sylwester Marchewka