drukuj

2009-01-31 21:12:35

Status gminy Kadzidło


Status gminy Kadzidło

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 164) gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawa własności i inne prawa majątkowe (art. 165 Konstytucji).

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych (art.169 Konstytucji).

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz.603 z późn. zm.) Gmina Kadzidło wchodzi w skład województwa mazowieckiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin (Dz.U. Nr 110, poz. 1267) siedzibą władz Gminy Kadzidło jest  Kadzidło.

Urząd Gminy w Kadzidle działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. "o samorządzie terytorialnym" (tekst pierwotny Dz.U. Nr 16, poz.95) z późn. zmianami - od wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego tytuł ustawy zmieniono na o samorządzie gminnym".

Zgodnie z art.3 ustawy o samorządzie gminnym o ustroju gminy stanowi jej statut.

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 31.01.2009 20:12
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2017 11:16
Liczba wyświetleń: 8938

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Status gminy Kadzidło 30.03.2017 09:08 Sylwester Marchewka
2 Status gminy Kadzidło 31.01.2009 20:12 Sylwester Marchewka