1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
Data Redaktor Zmiana
14.07.2022 12:49:03 Marta Ciak Edytowano artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło - tekst
14.07.2022 12:37:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu studium - uwarunkowania
14.07.2022 12:37:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł studium - uwarunkowania
14.07.2022 12:36:48 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Studium - kierunki
14.07.2022 12:36:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium - kierunki
14.07.2022 12:36:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium - kierunki
14.07.2022 12:32:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Studium - kierunki
14.07.2022 12:30:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło - tekst
14.07.2022 12:29:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło - tekst
14.07.2022 12:29:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Wykaz uwag
14.07.2022 12:28:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Wykaz uwag
14.07.2022 12:26:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło synteza wraz z uzasadnieniem
14.07.2022 12:25:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło synteza wraz z uzasadnieniem
14.07.2022 12:24:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała LII/426/2022
14.07.2022 12:23:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała LII/426/2022
16.05.2022 13:43:26 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
16.05.2022 13:43:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
16.05.2022 13:39:52 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
16.05.2022 13:38:32 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
16.05.2022 13:37:19 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
17.02.2022 14:06:34 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
17.02.2022 14:06:19 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
17.02.2022 14:06:14 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
17.02.2022 14:06:07 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
17.02.2022 14:00:30 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
17.02.2022 14:00:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
17.02.2022 13:59:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
17.02.2022 13:59:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
17.02.2022 13:59:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
27.01.2022 14:09:55 Marta Ciak Edytowano artykuł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 14:08:29 Marta Ciak Edytowano artykuł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 14:06:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 14:06:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 14:05:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 14:04:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 13:59:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 13:56:21 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 13:56:18 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 13:55:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 13:53:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 13:51:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 13:51:18 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 13:50:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
27.01.2022 13:45:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Kadzidło
04.01.2022 13:33:45 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Statut gminy Kadzidło
04.01.2022 13:33:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Statut gminy Kadzidło
04.01.2022 13:33:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Statut gminy Kadzidło
28.06.2021 08:43:20 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 103/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy w Kadzidle oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji.
28.06.2021 08:41:30 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 105/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2020 r. w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy Kadzidło.
28.06.2021 08:31:05 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 164/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie instrukcji postępowania ze skrzynką poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło.