1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
Data Redaktor Zmiana
28.06.2021 08:43:20 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 103/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy w Kadzidle oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji.
28.06.2021 08:41:30 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 105/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2020 r. w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy Kadzidło.
28.06.2021 08:31:05 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 164/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie instrukcji postępowania ze skrzynką poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło.
28.06.2021 08:30:50 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 165/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie instrukcji czystego biurka i czystego ekranu w Urzędzie Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
28.06.2021 08:23:33 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 179/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.10.2020 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Wójta Gminy Kadzidło w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Kadzidło.
28.06.2021 08:23:08 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 180/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.10.2020 r. w sprawie procesu opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Kadzidło w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Kadzidło
05.03.2021 10:30:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 200/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kadzidle, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto
05.03.2021 10:29:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 200/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kadzidle, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto
05.03.2021 10:27:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 199/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
05.03.2021 10:26:42 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 199/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
05.03.2021 10:21:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 199/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
05.03.2021 10:20:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 199/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
05.03.2021 10:19:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 198/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
05.03.2021 10:19:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 198/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
05.03.2021 10:18:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 197/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
05.03.2021 10:18:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 197/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
05.03.2021 10:16:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 196/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.12.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń
05.03.2021 10:16:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 196/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.12.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń
05.03.2021 10:14:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 195/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
05.03.2021 10:13:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 195/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
05.03.2021 10:12:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 194/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 07.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
05.03.2021 10:12:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 194/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 07.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
05.03.2021 10:11:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 193/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
05.03.2021 10:11:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 193/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
05.03.2021 10:09:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 192/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.12.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019 Wójt Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Kadzidło
05.03.2021 10:09:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 192/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.12.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019 Wójt Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Kadzidło
04.02.2021 11:21:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
04.02.2021 11:20:56 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
27.01.2021 09:08:28 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
18.01.2021 10:26:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacja
15.01.2021 14:10:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe z dnia 30 grudnia 2020 roku. Zapraszamy do składania ofert na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2021"
15.01.2021 14:09:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 30 grudnia 2020 roku. Zapraszamy do składania ofert na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2021"
14.01.2021 10:04:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
11.01.2021 16:30:42 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
11.01.2021 15:47:59 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
11.01.2021 15:45:24 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
11.01.2021 15:43:21 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
11.01.2021 15:12:40 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
11.01.2021 15:08:45 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
11.01.2021 15:07:11 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
11.01.2021 14:53:09 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
30.12.2020 10:15:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 30 grudnia 2020 roku. Zapraszamy do składania ofert na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2021"
30.12.2020 10:15:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe z dnia 30 grudnia 2020 roku. Zapraszamy do składania ofert na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2021"
29.12.2020 20:13:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
29.12.2020 20:13:21 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
29.12.2020 20:12:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
29.12.2020 20:10:49 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
29.12.2020 20:09:01 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
29.12.2020 20:08:41 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"
29.12.2020 20:07:36 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 23. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie"