Artykuł archiwalny

drukuj

2009-01-23 10:17:47

Kontakt


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U., nr. 64, poz. 565 z 2005 r.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr. 200, poz. 1651 z 2005 r. pragniemy poinformować, iż Urząd Gminy w Kadzidle uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.


JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PRZESYŁANIEM DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ŻE ABY MÓC ZAŁOŻYĆ KONTO I WYSYŁAĆ DOKUMENTY NIEZBĘDNY JEST TZW. PODPIS ELEKTRONICZNY.


>>
Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Kadzidle
URZĄD GMINY KADZIDŁO

07-420 Kadzidło

ul. Targowa 4

województwo mazowieckie

powiat ostrołęckiNIP Urzędu Gminy w Kadzidle: 758-11-03-980


REGON Urzędu Gminy w Kadzidle: 000541693

 

NIP Gminy Kadzidło: 758-21-57-110


REGON Gminy Kadzidło: 550668195

 
Kontakt:


tel. (Wójt): (0-29) 761-80-78


tel. (USC): (0-29) 761-83-56


tel./fax: (0-29) 761-80-16


tel./fax: (0-29) 761-80-42


tel./fax: (0-29) 761-80-67


tel./fax: (0-29) 761-89-65

 E-mail:


Urząd:
mailto:gmina@kadzidlo.pl


Wójt:
mailto:dariusz.lukaszewski1@wp.pl;mailto:wojt@kadzidlo.pl


Sekretarz:
mailto:sekretarz@kadzidlo.pl


Księgowość:
mailto:finanse@kadzidlo.pl


Urząd Stanu Cywilnego:
mailto:usc@kadzidlo.pl


Rada Gminy:
mailto:radagminy@kadzidlo.pl


OSP:
mailto:osp@kadzidlo.pl


Inwestycje:
mailto:inwestycje@kadzidlo.pl


Kadry:
mailto:up@kadzidlo.asi.pl


Podatki:
mailto:mpu@kadzidlo.asi.pl


Drogi:
mailto:ugdrogi@kadzidlo.asi.pl


Działalność gospodarcza:
mailto:mrozh@op.pl


Nieruchomości:
mailto:nieruchomosci@kadzidlo.pl


Prawo, administracja:
mailto:g.raczkowski@kadzidlo.pl

 Godziny przyjęć:


Wójt przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00

 

Sekretarz przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00

 Numery kont:


Bank Spółdzielczy w Kadzidle: 66 8916 0002 0000 0912 2000 0010


IBAN: 66 8916 0002 0000 0912 2000 0010


SWIFT: MBREPLPW

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze stron Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kadzidło.


Zapraszamy róznież na:
http://www.kadzidlo.pl

Szanowni Państwo!

 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

 

 

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1).

 

 

 

 

 

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 

Zgodnie z art. 6, pkt. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega "treść i postać dokumentów urzędowych".

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kadzidło udostępniana jest treść dokumentów urzędowych, a w miarę możliwości także postać.

 

 

Interesant ma możliwość wglądu do oryginalnych dokumentów, których treść zamieszczono w BIP-ie na miejscu, w Urzędzie Gminy w Kadzidło.


Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące (art. 13, ust.2).Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.01.2009 09:17
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2009 19:22
Liczba wyświetleń: 3995

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontakt 31.01.2009 19:18 Sylwester Marchewka
2 Kontakt 31.01.2009 19:15 Sylwester Marchewka
3 Kontakt 31.01.2009 19:11 Sylwester Marchewka
4 Kontakt 31.01.2009 19:11 Sylwester Marchewka
5 Kontakt 31.01.2009 19:10 Sylwester Marchewka
6 Kontakt 31.01.2009 19:09 Sylwester Marchewka
7 Kontakt 26.01.2009 11:01 Sylwester Marchewka
8 Kontakt 26.01.2009 11:00 Sylwester Marchewka
9 Kontakt 26.01.2009 11:00 Sylwester Marchewka
10 Dane teleadresowe 26.01.2009 10:50 Sylwester Marchewka
11 Dane teleadresowe 23.01.2009 09:17